Επαγγελματίες Θεσσαλίας

Ε.Δ.Ε.Α.Θ. : Άμεση επανεξέταση του αιτήματος για την επαναλειτουργία των εργαστηρίων αισθητικής

logo

 

Του αναγνωρισμένου σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», που εδρεύει στη Λάρισα, οδός Κούμα αρ. 42 και εκπροσωπείται νόμιμα, μέλος της «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.).

Περιήλθε σε γνώση μας η τελική απόφαση της Πολιτείας να μην επιτραπεί από τις 14-12-2020 η λειτουργία των νομίμων εργαστηρίων αισθητικής, ενώ αντίθετα επιτρέπεται η λειτουργία κατά το επόμενο χρονικό διάστημα των κουρείων-κομμωτηρίων, που ανήκουν στον ίδιο Κωδικό Άσκησης Δραστηριότητας με των δικών μας μελών, με την πανδημία να συνεχίζει να ταλαιπωρεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Θεωρούμε τουλάχιστον ατυχή την τελική απόφαση της Πολιτείας, δεδομένου ότι οι επαγγελματίες πτυχιούχοι αισθητικοί πάντα λειτουργούσαν, λειτουργούν και θα λειτουργούν τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε οποιεσδήποτε μη κανονικές και πρωτοφανείς συνθήκες, όπως είναι οι τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας.

Τα νόμιμα εργαστήρια αισθητικής λειτουργούν ως μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και είναι η μόνη επαγγελματική κατηγορία του συγκεκριμένου ΚΑΔ η οποία αδειοδοτείται και ελέγχεται από τις διευθύνσεις υγιεινής των περιφερειών όσον αφορά την αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής και διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Θεωρούμε τουλάχιστον άδικη και άνιση τη μεταχείριση, που μας επιφυλάχθηκε σε σχέση ,με τις δραστηριότητες του ιδίου ΚΑΔ, δεδομένου ότι οι ανακοινωθέντες όροι λειτουργίας , θα μπορούσαν ευχερέστατα να τηρηθούν και από τα δικά μας μέλη, πάντα με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Με τιμή

Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Α.Θ.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΥΜΑ 42, ΛΑΡΙΣΑ
τηλ.: 2410233310
email: edeathessalia@gmail.com
www.edeath.gr